AA Installaties

Informatie over het service contract aan uw CV-ketel van AA-Installaties:


Alle voordelen van een Service Contract aan uw CV-ketel op een rijtje:

 

– Verhoogt de brandveiligheid van uw installatie.

– Service contract voor slechts € 157,50 per jaar!

– Verminderde kans op storingen.

– Het voorkomen van hoge reparatiekosten.

– Geen voorrijkosten of arbeidskosten bij onderhoud of service.

 

Over het service contract:

Bij het afsluiten van een servicecontract aan uw CV-ketel wordt er één keer per jaar onderhoud gepleegd.

(De dag waarop dit zal gebeuren wordt circa een week van tevoren per mail aan u bekend gemaakt).

Ook worden er, indien nodig, de volgende servicewerkzaamheden uitgevoerd:

 1. Het verhelpen van storingen aan het CV of combitoestel.
 2. Het vernieuwen van defecte onderdelen aan het toestel en het vernieuwen van de CV pomp drukvat en overdrukventiel.
 3. Het onderzoeken en verhelpen van klachten aan het toestel.
 4. Het verhelpen van eventuele lekkages aan het toestel.

Alle servicewerkzaamheden zijn inclusief arbeidstijd en voorrijkosten.
( behalve arbeidskosten die door de fabrikant worden door berekend als we deze moeten inschakelen. )

Exclusief gebruikte materialen en onderdelen.

Welke werkzaamheden worden er verricht bij het onderhoud?

 • Het schoonmaken van de CV- c. q. combiketel waaronder wordt verstaan het reinigen van:
  • De warmtewisselaar.
  • Het branderbed.
  • De waakvlambrander, indien aanwezig.
 • Het controleren van het thermokoppel of de ionisatiepen.
 • Het controleren en, indien nodig, afstellen van:
  • De kamerthermostaat.
  • De maximaalthermostaat.
  • De droogkookbeveiliging.
  • Alle andere regelbeveiligende schakelapparatuur, regelthermostaten t.b.v. het toestel.
 • Het controleren van de circulatiepomp en de eventuele  pompschakeling.
 • Het controleren van het drukvat en het overdrukventiel
 • Het controleren op lekkages van de gasleiding vanaf de gaskraan nabij de CV ketel tot en met het gasblok in het toestel.
 • Het, indien aanwezig, schoonmaken en controleren van de ventilator en het controleren van de drukverschilschakelaar.
 • Het invetten van eventuele bewegende delen in het toestel.
 • Het controleren van de waterdruk en het zo nodig bijvullen van de installatie.
 • Het controleren van de branderdruk en het zo nodig opnieuw afstellen.
 • Het controleren op een goede werking van het toestel.

Let op!  niet onder dit contract vallen:

 • Het leveren van onderdelen welke bij onderhoud of reparatie vervangen dienen te worden.
 • Het ontkalken van warmwaterleidingen en warmwatertapspiralen.
 • Het vegen van het rookgaskanaal.
 • Het aanmaken van de waakvlam, tenzij het uitgaan is veroorzaakt door een technisch mankement.
 • Het tussentijds bijvullen van de CV installatie, of het verhelpen van storingen die het gevolg zijn van een te lage installatiedruk.
 • Het verrichten van werkzaamheden die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van de apparatuur.
 • Het verhelpen van storingen voortvloeiend uit werkzaamheden verricht door derden.
 • De kosten van voorrijden indien onze monteur na een gemaakte afspraak, zonder tegenbericht van de bewoners, geen toegang tot de woning verkrijgt.

 

* Klachten en storingen worden zoveel mogelijk tijdens de normale werkuren verholpen.
Dringende storingen welke voor 21.00 uur aan ons zijn doorgegeven worden zover als mogelijk nog dezelfde dag verholpen.

 

Let op! Is uw ketel ouder dan 15 jaar?
Dan kunnen wij u helaas geen servicecontract aanbieden.
Los onderhoud is wel mogelijk.

Wilt u meer informatie:

Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 043-3520599 of
stuur een email naar : info@aa-installaties.nl